06-29 235 166 info@lunamedia.nl

Logo Fort Events

Logo Fort Events

Het logo voor Fort Events te Utrecht/ Fort Vechten is gebaseerd op de waterstromen om het fort heen. Het fort is opgebouwd uit een groot fort en een kleiner fort in het midden.